Open Day /Diwrnod Agored

We had a successful open Day for the Public and for Trade Customers alike on Thursday, April 23rd at J. Harries Electrical, Parc Teifi. Customers were rewarded with 10% discount for the day.

Some of the items on show were the Everhot and Fire Bird cookers and the i-robot cleaner that magically cleans your house! Will this be the future of home cleaning?

Customers were given “How it works” demonstrations on an underfloor heating and the smart controls system. There were demonstrations of how to keep your homes safe with Kidde smoke and carbon monoxide alarms and how to keep your homes energy efficient with British Electrical Lamps.

“It was a day to see what’s new in the plumbing and Electrical industry and well worth a visit”.

The vast range of appliances – televisions, cookers, washing machines, dishwashers, fridges and freezers is exceptional and always on display in our showroom.

There is also an amazing display of small appliances – radios, cleaners, kettles, toasters, land phones and fryers – all at amazing prices.

Thank you to our staff and suppliers who ensured the success of our Open Day and to our customers for their support.

Come over to see us at J. Harries Electrical, Unit 6, Parc Teifi, Cardigan.

i robot

The i-robot cleaner uses same technology as a mine sweeper!

British Electrical lamps

Keep your home energy efficient with British Electric Lamps


coleg ceredigion 

Construction Students from Coleg Ceredigion learning how the underfloor heating and smart control system works

Myfyrwyr o Goleg Ceredigion yn dysgu sut mae’r system gwresogi tanlawr a’r rheolydd yn gweithio yn y Diwrnod Agored 

Smoke and C Monoxide

Keep your home safe with the Kidde smoke and carbon monoxide alarms

Cafwyd diwrnod agored llwyddiannus i’n holl gwsmeriaid ar ddydd Iau, Ebrill 23ain yn J. Harries Electrical, Uned 6, Parc Teifi, Aberteifi. Mwynheuodd ein cwsmeriaid ostyngiad o 10% ar bopeth ar y diwrnod.

Rhai o’r nwyddau gafodd eu harddangos oedd y stofau Everhot a Fire Bird a’r hŵfer i-robot sydd trwy rhyw ryfeddod yn glanhau eich cartref! Ai dyma fydd dyfodol glanhau yn ein cartrefi?

Cafodd ein cwsmeriaid esboniad ar sut mae’r system gwresogi tanlawr a’r rheolydd yn gweithio. Cafwyd esboniad ar sut i gadw eich cartref yn ddiogel gyda’r larymau mwg a charbon monocsid Kidde a sut i arbed ynni gyda British Electrical Lamps.

“Cafwyd cyfle i weld beth sy’n newydd yn y farchnad plymwaith a thrydanol ac roedd yn arddangosfa gwerth ei weld”.

Mae’r amrywiaeth eang o nwyddau – teledu, ffyrnau, peiriannau golchi a golchwyr llestri, oergelloedd a rhewgelloedd yn eithriadol a wastad ar gael yn ein siop.

Mae dewis eang hefyd o’r nwyddau llai – radios, hŵfers, tecylau, tostyddion, ffonau a ffriwyr – i gyd am brisiau arbennig.

Diolch i’r staff a’n cyflenwyr wnaeth sicrhau llwyddiant y diwrnod a diolch i’n cwsmeriaid am gefnogi.

Dewch draw aton ni am dro i J. Harries Electrical, Uned 6, Parc Teifi, Aberteifi.

by jharries