j Harries Cardigan Shop Counter

J.Harries Refrigeration and Electrical is a family business established for over 50 years. In that time, we have maintained a reputation based upon quality of service and customer satisfaction which is second to none.

Our premises at Unit 6, Parc Teifi offers ample parking, just out of town with easy access off the by-pass on the Newcastle Emlyn Road.

We are a vibrant, forward looking company, who look out for the best deals available in the market place for our customers and pass these deals on to you. Our prices are competitive as we are members of an European buying group - EURONICS. Who needs the giant superstores, when in all probability, you can get a superior product from us and at a cheaper price!

So please, visit our website or better still, come over to see us at our Retail Outlet!

Support your local crowd – J. Harries Electrical Shop for the Public and Trade at Unit 6, Parc Teifi, Cardigan.

We deliver all large appliances e.g Washing Machines, Tumble Dryers, Fridges, Freezers, Dishwashers, Cookers, Ovens, Hobs, Microwaves, TV's, Electric Fires/Heaters, wholesale electrical supplies and more, free of charge within Ceredigion, Pembrokeshire and Carmarthenshire. Towns and areas include - Ceredigion; Aberystwyth, Cardigan, Lampeter, Aberaeron, Llandysul, New Quay, Tregaron. Pembrokeshire; Haverfordwest, Pembroke, Tenby, Milford Haven, Pemboke Dock, Neyland, Fishguard, Narberth, Newport, St Davids. Carmarthenshire; Carmarthen, Llanelli, Whitland, St Clears, Ammanford, Burry Port, Kidwelly, Laugharne, Llandeilo, Llandovery, Newcastle Emlyn.

Follow us - https://linktr.ee/jharrieselectrical

 

J harries Appliance Showroom Cardigan

 

Mae J.Harries Refrigeration & Electrical yn gwmni teuluol sydd wedi’i sefydlu er dros 50 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi sicrhau gwasanaeth o ansawdd a bodlondeb cwsmeriaid sydd heb ei ail.

Mae ein Siop yn Uned 6, Parc Teifi, Aberteifi yn cynnig lle parcio helaeth, ar gyrion y dref gyda mynediad hwylus oddi ar y ffordd osgoi ar yr ffordd i Gastell Newydd Emlyn.

Rydym yn gwmni byrlymus sydd â gweledigaeth i’r dyfodol. Rydym yn chwilio am y cynigion gorau sydd ar y farchnad fel y gallwn ni drosglwyddo’r rhain i’n cwsmeriaid. Mae ein prisiau’n gystadleuol gan ein bod yn aelodau o grwp prynu Ewropeaidd – EURONICS. Pwy sydd angen yr archfarchnadoedd mawrion pan y gallwn ni, fwy na thebyg, gynnig nwyddau gwell am lai o gost!

Felly, ymwelwch â ni ar ein gwefan, neu’n well fyth, dewch draw aton ni am dro!

Cefnogwch eich criw lleol -Siop J. Harries i’r cyhoedd ac i fusnesau yn Uned 6, Parc Teifi, Aberteifi.

 

 

Associations & Service Providers

 

                                                            

Contact us